Samenwerkingen

De bomentuin werkt samen met diverse andere instanties, zowel voor als achter de schermen.

Stichting Loods

In april 2022 zijn we een samenwerking aangegaan met Stichting Loods. Deze stichting geeft kwetsbare mensen van onze samenleving een dagbesteding. Daar zit ook een groene tak aan. Samen met begeleiders komen zij ons helpen met allerlei klussen in de bomentuin. Hier kan men in alle rust en geborgenheid enige werkzaamheden uitvoeren. Eens per week, gedurende een morgen, komt men schoffelen, harken, houtsnippers kruien, enz.

Wij zijn deze mensen en hun begeleiders dankbaar dat men dit wil doen in onze bomentuin. Het mes snijdt daarmee aan beide kanten. Wij zijn geholpen met het dagelijks werk en de Loods heeft een nuttige dagbesteding.

Wij hopen dat deze samenwerking nog in lengte van dagen zal voortgaan.

AA-land

Bijzondere en verrassende locaties zijn met elkaar verbonden in de coöperatie Aa-land, een samenwerkingvan recreatieve en toeristische ondernemers.

Ook onze bomentuin is lid van het Aa-land.

Meer dan 30 unieke belevenissen en arrangementen zijn te vinden in het beekdal van de rivier de Aa. Van Den Bosch tot aan Veghel, van het Groene Woud tot aan de Maashorst.

Terwijl je het Aa-Land verkent per fiets, te voet of in de auto, kun je genieten van diverse activiteiten voor jong en oud. Dit alles is samengevat in een prachtig boekje en

is gratis bij ons af te halen.

Meer informatie is te vinden op: aa-land.nl

De Nederlandse Tuinenstichting

In ons dichtbevolkte land gaat steeds meer hoogwaardige kwalitatieve groene ruimte verloren. Uniek groen staat onder druk vanwege bouwplannen, gebrek aan geld of adequate kennis. Onvervangbaar groen wordt bedreigd. De Nederlandse Tuinenstichting zet zich al ruim 40 jaar in voor dit groen erfgoed.

Bomentuin d’n Hooidonk is sinds 2021 aangesloten bij de Nederlandse tuinen stichting.

Meer informatie is te vinden op: www.tuinenstichting.nl

NSW landgoederen

Een landgoed dat is gerangschikt onder de Natuurschoonwet 1928 noemen we een NSW-landgoed. Dit bestaat helemaal of voor een deel uit natuurterreinen, bossen of andere houtopstanden. Ook landbouwgrond kan deel zijn van een NSW-landgoed

Landgoed d’n Hooidonk heeft sinds 2008 de NSW landgoed status verkregen.