Opening van de bomentuin

Als blijvende herinnering aan de opening van de bomentuin "d'n Hooidonk" op 11 juni 2010 werd een Salix alba 'Liempde' geplant, zie het filmpje onderaan deze pagina. De Salix alba 'Liempde' heeft alles te maken met de Liempdse wortels van initiatiefnemer en Dungenaar Frens van den Biggelaar.


Ook de kinderen van Basisschool De Wegwijzer, de zusjes Renske en Anouk Hornman en Theo van den Oetelaar staken de handen uit de mouwen. Renske en Anouk zijn de kinderen van adviseur Louis Hornman. Theo van den Oetelaar was een zeer gewaardeerd collega van initiatiefnemer Frens van den Biggelaar in de jaren 60 van de vorige eeuw toen beiden werkten bij Tricotbest in de gemeente Best.

Van de gemeente Sint Michielsgestel waren de wethouders Henk van Roosmalen en Ben Leenen aanwezig. De heer Frank van den Bersselaar assisteerde zoals zo vaak met zijn mobiele kraan bij het planten. Namens de ANWB was Paul Mencke aanwezig en namens de provincie (reconstructiecommissie Maas en Meierij) adviseur Louis Hornman.


Onder toezicht van aanwezigen werd de Salix alba 'Liempde' geplant. Na het planten van Salix alba 'Liempde' dansten de kinderen van De Wegwijzer onder leiding van docente Maroesja Schraven een bomendans. Vervolgens boden de kinderen aan de initiatiefnemers van de bomentuin, Frens en Mia van den Biggelaar, een prachtige zelfgemaakte boom aan. Een boom, zoals Maroesja uitlegde, die "niet in bomenregisters is terug te vinden". Deze boom is het symbool van de goede relatie van de kinderen met de bomen en met de bomentuin. Maroesja benadrukte ook dat zo'n prachtig bomenpark vlakbij heel fijn is voor de biologielessen van haar school. Bovendien draagt de bomentuin, als nieuwe zuurstofbron, volgens haar enorm bij aan de leefbaarheid in Den Dungen en omgeving. Maroesja sprak de hoop uit nog vaak met haar klas naar de bomentuin te mogen komen.


Wethouder Henk van Roosmalen van de gemeente Sint Michielsgestel ziet de bomentuin met zijn uitgestrektheid als belangrijk, nieuw onderdeel van het recreatieve beleid van de gemeente. Een gemeente die 'groen' als slogan voert kan niet anders dan blij zijn met het initiatief van Frens en Mia van den Biggelaar. Hij verwacht veel belangstelling van binnen én buiten de gemeente voor de bomentuin.

Verder werd beaamde dat de gemeente Sint Michielsgestel erg trots mag zijn op haar inwoners Mia en Frens van den Biggelaar.


Immers niet ieder echtpaar schenkt de totale gemeenschap zo'n prachtig en duurzaam cadeau. Het biodiversiteitsembleem van de gemeente is de waterspitsmuis. Die past bijzonder goed in deze bomentuin. Over het te verwachten bezoek zei Ger van den Oetelaar: "Doordat de bomentuin heel eenvoudig van opzet en laagdrempelig is, spreekt het iedereen aan". Hij vervolgde: "Het meest bijzondere aan deze bomentuin is niet dat er zoveel bomen staat, of welke, of waar, maar dat deze bomentuin gemaakt is door twee mensen: Mia en Frens. Meestal als er zoiets opgezet wordt moeten er plannen komen, onderzoeken, tekeningen en heel veel overleg, plannen van aanpak en nog veel meer. Maar hier staan twee mensen, Mia en Frens, die al die overlegstructuren achterwege hebben gelaten en het gewoon zelf hebben gedaan. De overheden waren in dit geval volgend en niet leidend en dat is uniek! Veel mensen willen van alles en hebben grote plannen. Er zijn maar weinigen die zoals Mia en Frens kunnen zeggen: Zo hebben wij het GEDAAN!"


"Deze bomentuin is met heel veel liefde en passie tot stand gekomen" sprak initatiefnemer Frens van den Biggelaar. Ondanks bedenkingen en kritiek uit zijn omgeving ging Frens samen met zijn vrouw Mia jaren stug door met het verzamelen van diverse soorten en rassen bomen. Ook de zoektocht naar ruimtelijke uitbreiding van de bomentuin vroeg in die jaren veel aandacht. Over het resultaat zei Frens: "Deze bomentuin is voor iedereen, ongeacht status en afkomst. Hier is iedereen welkom".


Frens bedankte ook pastoor Van Beurden voor zijn komst. "Dat pastoor Van Beurden op mijn verzoek naar deze opening is gekomen getuigt van grote klasse" zei een zichtbaar blije Frens.

Verder bedankte Frens allen die bij de opening aanwezig waren. Speciale dank ging uit naar Ad Cooijmans en ook Albert en Martien Schuurmans die als vrijwilligers heel veel werk hebben verzet en op die manier de bomentuin een warm hart toedragen. Ook Maroesja Schraven en haar klas deelden in de dank. Speciaal werd ook Louis Hornman van reconstructiecommissie Maas en Meierij bedankt, zonder hem was dit initiatief nooit tot stand gekomen.